Linux işletim sisteminde, mevcut kullanıcıların bilgilerini güncellemek ve parolalarını yönetmek oldukça önemlidir. Bu makalede, Linux’ta kullanıcı bilgilerini değiştirmenin ve parola yönetiminin nasıl yapıldığına dair bir rehber sunacağız.

Kullanıcı Bilgilerini Değiştirme

Mevcut bir kullanıcının bilgilerini güncellemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz

Kullanıcı Bilgilerini Görüntüleme: Öncelikle, değiştirmek istediğiniz kullanıcının mevcut bilgilerini görmek için “id” komutlarını kullanabilirsiniz:


root@outherhaven:~# id root
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)

Kullanıcı Bilgilerini Güncelleme: Kullanıcı adı, isim, e-posta gibi bilgileri güncellemek için "usermod" komutunu kullanabilirsiniz:

sudo usermod -g bilgiislem kullanici_adi
Bu komut, kullanıcıyı başka bir gruba ekler.

Bunun gibi bir çok parametre ile kullanıcı bilgilerini değiştirebilirsiniz. Daha fazlasını öğrenmek için "man" komutunu kullanarak öğrenebilirsiniz.

 • -m : Kullanıcı ev dizinini oluşturur.
 • -d : Kullanıcı ev dizini yolunu belirtiriz.
 • -s : Kullanıcının Kabuğunu belirleriz.
 • -g : Kullanıcının üye olacağı grubu belirleriz.
 • -c : Kullanıcı için açıklama gireriz.
 • -L : Kullanıcıyı Kitleriz.
 • -U : Kullanıcının Kilidini açarız.

Parola Yönetimi

Kullanıcı parolaların yönetmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Kullanıcı Parola Değiştirme: Bir kullanıcının parolasını değiştirmek için "passwd" komutunu kullanabilirsiniz sudo passwd kullanici_adi Komutu çalıştırdıktan sonra yeni parola girmeniz istenecektir.

Parola Politikaları: Linux, parolaların karmaşıklığını ve geçerlilik sürelerini belirlemek için bazı politikaları destekler. Bu politikaları "/etc/login.defs" dosyasından veya sistem politikalarından ayarlayabilirsiniz.

Parola dosyası : /etc/shadow dosyası, genellikle yalnızca "root" veya belirli sistem yöneticisi yetkilerine sahip kullanıcılar tarafından okunabilir ve düzenlenebilir. Bu dosyanın yapısı şu şekildedir:


kullanici_adi:sifre:son_degistirme_tarihi:min_değişim_suresi:max_degisim_suresi:uyarı_suresi:hesap_kilitlenme_suresi:hesap_pasif_suresi:son_kullanma_suresi
 • kullanici_adi: Kullanıcı adıdır.
 • parola: Kullanıcının şifresinin şifrelenmiş sürümüdür.
 • son_degistirme_tarihi: Şifrenin son değiştirildiği tarih.
 • min_değişim_suresi: Şifrenin minimum değişim süresi.
 • max_degisim_suresi: Şifrenin maksimum değişim süresi.
 • uyarı_suresi: Şifre değişimi öncesinde kullanıcıya verilecek uyarı süresi.
 • hesap_kilitlenme_suresi: Şifre deneme sınırını aşarsa hesabın kilitleneceği süre.
 • hesap_pasif_suresi: Hesabın pasifleştirileceği süre.
 • son_kullanma_suresi: Hesabın son kullanım tarihi.

Örnek olarak;


murat:$y$j9T$/6HefXhEnknaDV9lOfxix1$5YJOY6/nlzXT275h1zKJjyhM9w5MHGpU77wVqpVii3A:19659:0:99999:7:::

Bu dosya, kullanıcıların şifrelerini güvenli bir şekilde saklar. /etc/passwd dosyasında olduğu gibi, /etc/shadow dosyasını düzenlerken dikkatli olmalı ve gereksiz değişikliklerden kaçınılmalıdır. Bu dosya genellikle doğrudan düzenlenmez ve parola yönetimi için genellikle passwd veya chpasswd gibi özel araçlar kullanılır.