Bir işletim sistemi olan GNU/Linux’un temel taşlarından biri dosya ve dizin yapısıdır. Dosyalar, verileri saklamak için kullanılan birimlerdir, dizinler ise dosyaların düzenli bir şekilde saklandığı yerlerdir. Dosya ve dizinlerin yönetimi ve erişimi, Linux öğrenme yolculuğunuzun vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu yazıda, dosya ve dizin yapısının temelini oluşturan Mutlak Yol (Absolute Path) ve Bağıl Yol (Relative Path) kavramlarına yakından bakacağız.

Mutlak Yol (Absolute Path)

Mutlak yol, bir dosyanın veya dizinin, kök dizinden başlayarak tam yolunu belirtir. Bu, dosyanın yerini tam ve kesin bir şekilde belirlemek için kullanılır. Mutlak yol, tüm dizinlerin ve alt dizinlerin adlarını içerir. Örneğin, “/home/kullanici/adres_defteri.txt” ifadesinde, “/home” dizini kullanıcının ev dizinini temsil eder ve “adres_defteri.txt” dosyasını belirtir.

Bağıl Yol (Relative Path)

Bağıl yol, mevcut çalışma dizininden başlayarak dosyanın veya dizinin yolunu belirtir. Yani, dosyanın bulunduğu dizini göreceli olarak ifade eder. Bu, daha kısa ve daha esnek yollarla dosya ve dizinlere erişim sağlar. Örneğin, “kullanici/adres_defteri.txt” ifadesinde, “kullanici” dizini, mevcut dizinden başlayarak dosyanın konumunu belirtir.

Kod Örneği: Mutlak Yol ve Bağıl Yol Kullanımı

Aşağıda, Mutlak Yol ve Bağıl Yol kullanarak dosyalara erişimi gösteren basit bir kod örneği bulunmaktadır. Bu örnekte “dosya.txt” adında bir dosyanın Mutlak Yol ve Bağıl Yol kullanılarak nasıl erişildiğini görebilirsiniz:


# Mutlak Yol Kullanımı
cat /home/kullanici/dosya.txt

# Bağıl Yol Kullanımı
cd /home/kullanici
cat dosya.txt

Bu örnek, Mutlak Yol ve Bağıl Yol kavramlarının nasıl kullanıldığını somut bir şekilde göstermektedir. Dosyaları yönetirken ve komutlarınızı çalıştırırken bu kavramları anlamak, Linux sistemlerinde etkili ve doğru bir şekilde çalışmanıza yardımcı olacaktır.